Abhijnja

Abhijnja
(Skt.), Abhinyanya (pali) - свръхсъзнанието, постигнато чрез медитация. Най-висшето състояние на съзнанието, в което се проявяват шест способности: 1) да виждаш всичко, което искаш; 2) да различават и разбират всеки език; 3) проникват в мислите на други хора; 4) познаване на целия си предишен живот; 5) познаване на предишния живот на други същества; 6) свобода от всякакви желания.
(Skt.), Abhinyanya (pali) - свръхсъзнанието, постигнато чрез медитация. Най-висшето състояние на съзнанието, в което се проявяват шест способности: 1) да виждаш всичко, което искаш; 2) да различават и разбират всеки език; 3) проникват в мислите на други хора; 4) познаване на целия си предишен живот; 5) познаване на предишния живот на други същества; 6) свобода от всякакви желания. - VI Корнев

Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.