Атина-тепе

Атина-тепе
- Хълм на 12 км на север. -vost. от град Курган-Туб в долината Vakhsh (Южен Таджикистан), формиран на мястото на Буди. Манастир 7 - молитва. 8та в. Разкопките разкриват останките от правоъгълна сграда в плана (около 100 х 50 м), построена от сурови тухли
- хълм на 12 км на север. -vost. от град Курган-Туб в долината Vakhsh (Южен Таджикистан), формиран на мястото на Буди. Манастир 7 - молитва. 8та в. Разкопките разкриват останките от правоъгълна сграда в плана (около 100 х 50 м), построена от сурови тухли