Aksala

Aksala
(Pali) - неблагоприятна карма, създадена от невежество, суета и омраза. Символите на тези пороци са черното прасе, червеният петел, зелената змия. - VI Корнев Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.
(Pali) - неблагоприятна карма, създадена от невежество, суета и омраза. Символите на тези пороци са черното прасе, червеният петел, зелената змия. - VI Корнев

Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.