Amaravati

Amaravati
- Място близо до Мадрас (Индия), където се запазват пробите от буда. изящни изкуства 2 инча. Преди новата ера. д. - 3. п. д. (релефи на оградата и стъпалото на гърба). Изкуството А. е синтез на сеитбата. и Южен Инд. скулптура, за която се характеризират и
- място близо до Мадрас (Индия), където се запазват пробите от буда. изящни изкуства 2 инча. Преди новата ера. д. - 3. п. д. (релефи на оградата и стъпалото на гърба). Изкуството А. е синтез на сеитбата. и Южен Инд. скулптура, за която се характеризират и