Amoghavajra

Amoghavajra
(705 - 774) - Инд. Буди. един монах, който се премести в Китай през 720 г. и получи името Букун там. Един от водещите теоретици и практикуващи езотерични. Будизма. Придобита известност като преводач за кит. езика на сутра и трактати (главно езотерични) от санскрит. Една от учениците на А. учила. монах Кукай, основател на училището Шингон-шу.
(705 - 774) - инд. Буди. един монах, който се премести в Китай през 720 г. и получи името Букун там. Един от водещите теоретици и практикуващи езотерични. Будизма. Придобита известност като преводач за кит. езика на сутра и трактати (главно езотерични) от санскрит. Една от учениците на А. учила. монах Кукай, основател на училището Шингон-шу. - А. Н. Игнатович

Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.