Ангкор

Ангкор
- Комплекс от религии. конструкции от 12 век. в джунглите на Камбоджа. Naib. известен в този сложен храм Ангкор, една от най-красивите сгради в света. Terre. храм - 1000 х 850 м. На три силни тераси, издигащи стъпаловидна пирамида, се поставят пет кули-ку
- комплекс от религии. конструкции от 12 век. в джунглите на Камбоджа. Naib. известен в този сложен храм Ангкор, една от най-красивите сгради в света. Terre. храм - 1000 х 850 м. На три силни тераси, издигащи стъпаловидна пирамида, се поставят пет кули-ку