Anita

Anita
(Skt.), Anicca (Pali) - непостоянството като едно от свойствата на битието (трилакшана). Именно поради непреходността на съществуването, това страдание е присъщо (дукха) и липсата на самостоятелност (анатом, анато). Разбирането, че всичко в живота е непреходно, подлежи на промяна, е унищожено и изчезва, е първият етап от постигането на нирвана (sotapatti).
(Skt.), Anicca (Pali) - непостоянството като едно от свойствата на битието (трилакшана). Именно поради непреходността на съществуването, това страдание е присъщо (дукха) и липсата на самостоятелност (анатом, анато). Разбирането, че всичко в живота е непреходно, подлежи на промяна, е унищожено и изчезва, е първият етап от постигането на нирвана (sotapatti). - VI Корнев

Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.