ОБЩНОСТ

ОБЩНОСТ
(Имоти) 1. Общият размер на имуществото на дадено лице след приспадане на задълженията му (обикновено този термин се появява при оценката на имуществото, направено с цел да му се обложи данък върху наследството при смъртта на това лице). 2. Значителен парцел земя, обикновено в непосредствена близост до голяма къща.
(имоти) 1. Общият размер на имуществото на дадено лице след приспадане на задълженията му (обикновено този термин се появява при оценката на имуществото, направено с цел да му се обложи данък върху наследството при смъртта на това лице). 2. Значителен парцел земя, обикновено в непосредствена близост до голяма къща.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.