Архат

Архат
(Санскрит, пали Arahat, буквално "достоен".) - човек, който е преминал от четири пътя на духовното развитие и е достигнал най-високото си ниво (което влезе в потока, и се връща, след като не се връща; Архат ). Сред А. са най-близо ученици и последователи на Буда, в традицията Хинаяна, от които има 16 в Махаяна - 18.
(санскрит, пали Arahat, буквално "достоен".) - човек, който е преминал от четири пътя на духовното развитие и е достигнал най-високото си ниво (което влезе в потока, и се връща, след като не се връща; Архат ). Сред А. са най-близо ученици и последователи на Буда, в традицията Хинаяна, от които има 16 в Махаяна - 18. А. влиза като един от епитетите на Буда. В Хинаяна А., по-популярен в други посоки на будизма, в Махаяна пътят на А. е само част от пътя на бодхисатвата. - NL Жуковская

Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.