As-behem

As-behem
- Древно селище в долината Чуи на север. Киргизия, източно от град Фрузе, където са изкопани двама буди. храмов комплекс от 6-8 века. Първата беше правоъгълна конструкция в план с голям интериор. двор, група от стаи на входа и група култови сгради (зала с
- древно селище в долината Чуи на север. Киргизия, източно от град Фрузе, където са изкопани двама буди. храмов комплекс от 6-8 века. Първата беше правоъгълна конструкция в план с голям интериор. двор, група от стаи на входа и група култови сгради (зала с