Ашока

Ашока
(268-231 Г. пр.н.е. ..) - владетел на Maurya империя, с ром започва разцвета на будизма в Индия (виж уводна статия, история на будизма, будизма в Индия.). - NL Жуковская Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.
(268-231 г. пр.н.е. ..) - владетел на Maurya империя, с ром започва разцвета на будизма в Индия (виж уводна статия, история на будизма, будизма в Индия.). - NL Жуковская

Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.