Ashvaghosha

Ashvaghosha
(Около 80 - 150) - инд. философ и поет. Той бил смятан за най-великия поет на Индия преди Калидаса (5-ти век) и баща на Ск. драма. Роден в семейство brahmana и изповядвал браминска религия, но след това се превръщал в будизъм. Сред приписан му опе. трактат "Mahayanashraddhotpada - шастра" ( "Пробуждане на Махаяна Вяра"), известен стихотворение "Буда-Карита" ( "Животът на Буда") и "Mahalankara" ( "Книга на славата").
(около 80 - 150) - инд. философ и поет. Той бил смятан за най-великия поет на Индия преди Калидаса (5-ти век) и баща на Ск. драма. Роден в семейство brahmana и изповядвал браминска религия, но след това се превръщал в будизъм. Сред приписан му опе. трактат "Mahayanashraddhotpada - шастра" ( "Пробуждане на Махаяна Вяра"), известен стихотворение "Буда-Карита" ( "Животът на Буда") и "Mahalankara" ( "Книга на славата"). - Н.А. Канаева

Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.