Яде

Яде
(Sayaskr.), Ухапване (пали) - полезно, полезно (или akusala, akushala - безполезно, вредно). Термините се използват, за да опишат актовете, кармичните последствия от които помагат или възпрепятстват моралния прогрес на съзнанието, са причина за блаженството или страданието на човека. N. a. Канаева Будизъм.
(sayaskr.), Ухапване (пали) - полезно, полезно (или akusala, akushala - безполезно, вредно). Термините се използват, за да опишат актовете, кармичните последствия от които помагат или възпрепятстват моралния прогрес на съзнанието, са причина за блаженството или страданието на човека. N. a. Канаева

Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.