Avarum дразнене, не сатира пекония.

Avarum дразнене, не сатира пекония.
Зее. Утробата на вълк е ненаситна, а сърцето на човек. Руска мисъл и реч. Неговите собствени и други ". Опит в руската фразеология. Колекция от фигуративни думи и алегории. TT 1-2. Разходки и точни думи. Събиране на руски и чуждестранни котировки, поговорки, думи, пословични изрази и отделни думи. Санкт Петербург.

Зее. Утробата на вълк е ненаситна, а сърцето на човек.

Руска мисъл и реч. Неговите собствени и други ". Опит в руската фразеология. Колекция от фигуративни думи и алегории. TT 1-2. Разходки и точни думи. Събиране на руски и чуждестранни котировки, поговорки, думи, пословични изрази и отделни думи. Санкт Петербург. , тип. Ак. Науките. , MI Михелсън. 1896-1912.