Ayrtam

Ayrtam
- Чревния тракт, на десния бряг на река Амударя, на 10 км източно от град Термез, в южната част на Узбекистан, с останките от древно селище. Тук са изкопани двама буди. комплекс от времето на Кушан (2-4 века). Първият комплекс е разположен на хълм, заобик
- чревния тракт, на десния бряг на река Амударя, на 10 км източно от град Термез, в южната част на Узбекистан, с останките от древно селище. Тук са изкопани двама буди. комплекс от времето на Кушан (2-4 века). Първият комплекс е разположен на хълм, заобик