Badmayev

Badmayev
(Преди кръщението Б. Tsultim) (-1873?) - най-против datsan Лама, главен експерт в тибетски. лекарство. По препоръка на общите устни. Изток. Сибир Н. Муравиев-Амур е бил поканен в Санкт Петербург, работи във военна болница, където е обработен с методите на тибетската медицина. Б. открива първия в Русия тиб.
(преди кръщението Б. Tsultim) (-1873?) - най-против datsan Лама, главен експерт в тибетски. лекарство. По препоръка на общите устни. Изток. Сибир Н. Муравиев-Амур е бил поканен в Санкт Петербург, работи във военна болница, където е обработен с методите на тибетската медицина. Б. открива първия в Русия тиб. фармация, прехвърлена от Tib. към Монг. езикът на "Жуд-шчи" - DOS. Тиб. мед. трактат. - NL Жуковская

Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.