Badmayev Николай

Badmayev Николай
(? - 1939) - Ориенталски учен, лекар - специалист по тибетската медицина. Племенникът на АА и П. Б. Бадмеев, които са продължили работата си по време на съветската епоха. Б. Лекувани А. Толстой и АМ Горки. По инициатива на Б. е създаден от катедра "Изток". Медицина в Института по експериментална медицина онези, е краткотрайно (училище по медицина.
(? - 1939) - ориенталски учен, лекар - специалист по тибетската медицина. Племенникът на АА и П. Б. Бадмеев, които са продължили работата си по време на съветската епоха. Б. Лекувани А. Толстой и АМ Горки. По инициатива на Б. е създаден от катедра "Изток". Медицина в Института по експериментална медицина онези, е краткотрайно (училище по медицина., Където обучени лекари тиб. Медицина след революцията бяха на три datsans Лама Бурятия). През 1938 г. Б. и всички лекари, поканени от Бурятия, практикуващи Тиб. медицина, бяха потиснати. През 1956 г. Б. е рехабилитиран посмъртно. - NL Жуковская

Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.