Балагат движение

Балагат движение
- Утвърден термин в научната литература е погрешен термин за движението в тренировката. Ламаизма, който се появи в началото. 20 цента. по инициатива на Лама Кижингски дассана Любсан Самдзин Циденова (1842-1920) и хамбо-лама тиб. Манастир Губум Джайак-геге
- утвърден термин в научната литература е погрешен термин за движението в тренировката. Ламаизма, който се появи в началото. 20 цента. по инициатива на Лама Кижингски дассана Любсан Самдзин Циденова (1842-1920) и хамбо-лама тиб. Манастир Губум Джайак-геге