Банди

Банди
(Монг.) - по-низшият монах. степен в ламаизма, новак, който прие пет обета. - NL Жуковская Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.
(Монг.) - по-низшият монах. степен в ламаизма, новак, който прие пет обета. - NL Жуковская

Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.