Будистки броеница

Будистки броеница
-Ozherele нанизани с него зърна се използват за молитви сметка. В текстовете и иконография намерени 3 в. пр. е. класически. и naib. общата с б. 108 зърна (сакрален този брой има своя произход в други. инден. magich. практики). Много често се използва Ch.
-ozherele нанизани с него зърна се използват за молитви сметка. В текстовете и иконография намерени 3 в. пр. е. класически. и naib. общата с б. 108 зърна (сакрален този брой има своя произход в други. инден. magich. практики). Много често се използва Ch.