, За да се превърне в Буда в това тяло

, За да се превърне в Буда в това тяло
(Як сокусин дзобуцу) е един от основните догматични доктрини. ученията на училището Shingon-shu, формулирано от основателя му, монах Kukai. Възможността да се постигне състояние на Буда в този живот бе оправдано чрез позоваване на будите. Фр Писанието, според което във всяко същество има "природа" на универсалния Буда Махавайрочана.
(як сокусин дзобуцу) е един от основните догматични доктрини. ученията на училището Shingon-shu, формулирано от основателя му, монах Kukai. Възможността да се постигне състояние на Буда в този живот бе оправдано чрез позоваване на будите. Фр Писанието, според което във всяко същество има "природа" на универсалния Буда Махавайрочана. Прилагането на тази разпоредба беше насочено и религията. Практикуващи на последователите на Шингон-шу: изучаване на догматиката, изказване на магия. формули (дхарани), преплитащи пръстите по специален начин и т.н. - Игнатович

Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.