Бимбисара

Бимбисара
(544 -... 480 Пр.н.е.) -. Управител на държавното-ва Магадха в Индия д-р едно. от първите последователи на Буда (виж история на будизма, будизма в Индия - NL Zhukovskaya будизма речник - M: .... Република NL Zhukovskaya, VI Kornev 1992 ..
(544 -... 480 пр.н.е.) -. Управител на държавното-ва Магадха в Индия д-р едно. от първите последователи на Буда (виж история на будизма, будизма в Индия - NL Zhukovskaya

будизма речник - M: .... Република NL Zhukovskaya, VI Kornev 1992

..