Раждане

Раждане
Будизмът разпознава 4 вида раждане на същества: 1) andaja - от яйцето. 2) jalabui - от утробата, 3) samsadaj - от влага, 4) opapatika - спонтанно раждане. От яйца, птици и змии се раждат; от утробата - хора, небесни животни, някои животни; от влага - примитивни форми на живот; спонтанно родени духове, демони и брами, с.
Будизмът разпознава 4 вида раждане на същества: 1) andaja - от яйцето. 2) jalabui - от утробата, 3) samsadaj - от влага, 4) opapatika - спонтанно раждане. От яйца, птици и змии се раждат; от утробата - хора, небесни животни, някои животни; от влага - примитивни форми на живот; спонтанно родени духове, демони и брами, с. същества, невидими за обикновеното око. - VI Корнев

Будизъм. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев. 1992.