Страна

Страна
Съкращението на Комунистическата партия на Съветския съюз (вж. Комунистическата партия на Съветския съюз) . Великата съветска енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. 1969-1978.
съкращението на Комунистическата партия на Съветския съюз (вж. Комунистическата партия на Съветския съюз) .

Великата съветска енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. 1969-1978.