DYSFORIA

DYSFORIA
(От гръцки, едва ли издържам, раздразнен съм), психически. фрустрация - гневно, меланхолично, депресивно настроение с изключителна раздразнителност, тенденция към агресия с определени психически. заболявания. Естествена история. Енциклопедичен речник.

(от гръцки, едва ли издържам, раздразнен съм), психически. фрустрация - гневно, меланхолично, депресивно настроение с изключителна раздразнителност, тенденция към агресия с определени психически. заболявания.

Естествена история. Енциклопедичен речник.