ЕКСПЛОЗИЯ

ЕКСПЛОЗИЯ
Освобождаване на голямо количество енергия в ограничения. обем за кратък период от време. Б. води до образуването на силно нагрят газ с много високо налягане, който при разширяване е механично нарушен. въздействие (натиск, унищожаване) върху околните тела. В твърда среда тя е съпроводена от разрушаването и раздробяването му.

освобождаване на голямо количество енергия в ограничения. обем за кратък период от време. Б. води до образуването на силно нагрят газ с много високо налягане, който при разширяване е механично нарушен. въздействие (натиск, унищожаване) върху околните тела. В твърда среда тя е съпроводена от разрушаването и раздробяването му. V. възникват поради отделянето на химикали. енергия (основни взривни вещества), вътрешно ядрена енергия (ядрена експлозия), напр. магнезиева. енергия (искряща искра, лазерна искра и др.), механични. енергия (с падането на метеорити на повърхността на Земята, изригването на вулкани и т.н.). Проектираните V. се извършват в основата. Ind. BB и са в основата на много технологии. процеси.

Естествена история. Енциклопедичен речник.