Обратно Товарен

Обратно Товарен
Товарен, според което собственикът на кораба плаща разходите за завръщането превоз на товари в пристанището на заминаване, ако стоките не могат да бъдат доставени до пристанището на местоназначението, по причини извън контрола на превозвача. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.
Товарен, според което собственикът на кораба плаща разходите за завръщането превоз на товари в пристанището на заминаване, ако стоките не могат да бъдат доставени до пристанището на местоназначението, по причини извън контрола на превозвача.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.