Геологически институт

Геологически институт
Геологически институт (Pyzhevsky линия 7). Тя е основана през 1930 г. в Ленинград въз основа на Минераложки и Петрографски музеи. През 1934 г. той е прехвърлен в Москва. През 1937 г. тя се сля с Института Петрографски кръстен F. Левинсън-Лесинг и Института по геохимия, минералогия и кристалография кръстен MV Ломоносов институт за геоложки науки; от 1956 г.

Геологически институт (Pyzhevsky линия 7). Тя е основана през 1930 г. в Ленинград въз основа на Минераложки и Петрографски музеи. През 1934 г. той е прехвърлен в Москва. През 1937 г. тя се сля с Института Петрографски кръстен F. Левинсън-Лесинг и Института по геохимия, минералогия и кристалография кръстен MV Ломоносов институт за геоложки науки; от 1956 г. - модерното име. Разработено от основните проблеми на стратиграфията, тектониката и литологията: структурата и еволюцията на Земята и еволюцията на екосистемите в биосферата, дешифриране на земната структура на континента и океани, динамиката на седиментни басейни на различни региони на Земята, и т.н.

<.! - 1 ->

Москва. Енциклопедична справочна книга. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1992.