Геофизичния център RAS

Геофизичния център RAS
Геофизичния център RAS (Youth улица, 32). Организиран през 1992 г. Основни области: геоинформатика, изследвания в областта на вътрешната структура на Земята. Москва. Енциклопедична справочна книга. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1992.

Геофизичния център RAS (Youth улица, 32). Организиран през 1992 г. Основни области: геоинформатика, изследвания в областта на вътрешната структура на Земята.

Москва. Енциклопедична справочна книга. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1992.