Немски клуб

Немски клуб
Германският клуб е основан през 1819 г. на ул. "Каньон" (9) от чужденци, живеещи в Москва. От 1870 г. членовете на клуба са приети без разлика на националността. В средата на XIX век. Германският клуб взе участие до 62 хиляди души годишно. През 1891 г. се провеждат представления на Сдружението за изкуство и литература, в което Станиславски (мемориалната плака) е първият, който изпълнява ролята на режисьор.

Германският клуб е основан през 1819 г. на ул. "Каньон" (9) от чужденци, живеещи в Москва. От 1870 г. членовете на клуба са приети без разлика на националността. В средата на XIX век. Германският клуб взе участие до 62 хиляди души годишно. През 1891 г. се провеждат представления на Сдружението за изкуство и литература, в което Станиславски (мемориалната плака) е първият, който изпълнява ролята на режисьор. С избухването на Първата световна война немският клуб е преименуван на Московския славянски клуб (престанал да съществува през 1918 г.). Впоследствие в сградата се помещава Съюзният комунален клуб, от 1938 г. - Централната камара на художниците.

Москва. Енциклопедична справочна книга. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1992.