Мост Глебовски

Мост Глебовски
През реката. Yauza, се намира на маршрута Oleniy Val - Bogorodsky Val. Тя е построена през 1982 г. на прав речен легъл вместо съществуващ дървен мост, построен през 1924 г. Дължината на моста е 30 м, ширина 17 м. Мостът е с единична дължина, метална греда. Опасната ограда е метално заварена, на стоманобетонни подпори.

през реката. Yauza, се намира на маршрута Oleniy Val - Bogorodsky Val. Тя е построена през 1982 г. на прав речен легъл вместо съществуващ дървен мост, построен през 1924 г. Дължината на моста е 30 м, ширина 17 м. Мостът е с единична дължина, метална греда. Опасната ограда е метално заварена, на стоманобетонни подпори.

Москва. Енциклопедична справочна книга. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1992.