GLOBULINS

GLOBULINS
Протеини са разтворими в разредена сол р-Rah, но неразтворими във вода; утайка в 50% разтвор на амониев сулфат. DOS. протеини от семена на области, антитела от кръвен серум (гама глобулини) и др. Природни науки. Енциклопедичен речник.

протеини са разтворими в разредена сол р-Rah, но неразтворими във вода; утайка в 50% разтвор на амониев сулфат. DOS. протеини от семена на области, антитела от кръвен серум (гама глобулини) и др.

Природни науки. Енциклопедичен речник.