Gnilusha

Gnilusha
Гнилуша името на два водни потока в Москва. Болшая Гнилуша, десният приток на Москва, между Троицата-Лъков и Криласки. Започва близо до магистрала Рубълское. Дължината е около 3 километра. Басейнът е 4 km 2 . Отпадъците се изхвърлят в канала. Банките са били използвани в началото на 20-ти век. като място за геоложки екскурзии.

Гнилуша името на два водни потока в Москва. Болшая Гнилуша, десният приток на Москва, между Троицата-Лъков и Криласки. Започва близо до магистрала Рубълское. Дължината е около 3 километра. Басейнът е 4 km 2 . Отпадъците се изхвърлят в канала. Банките са били използвани в началото на 20-ти век. като място за геоложки екскурзии. Малая Гнилуша, поток, който се влива в река Москва в Крилатско. Дължината е около 200 м. Горната стена е покрита, но долината е доста живописна; през 1991 г. е обявен за природен паметник като ценен геоложки обект.

Москва. Енциклопедична справочна книга. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1992.