Мемориал Апартамент Музей Горки

Мемориал Апартамент Музей Горки
Къщата на Риаушински Москва. Енциклопедична справочна книга. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1992.

Къщата на Риаушински

Москва. Енциклопедична справочна книга. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1992.