Gostiny Dvor (нов)

Gostiny Dvor (нов)
Новият Gostiny Dvor (отляво). Москва. Гостини Двор (ново) (Fish Lane, 3). Той е положен през 1838-40 г. на мястото на Стария рибен ред. Триетажната сграда с мецанини и мазета има удължена улична фасада с висок приземен етаж. Три погребани йонни портика в "антах" на широката плоска ризалитична съживяват равнината на фасадата.

Новият Gostiny Dvor (отляво).

Москва.

Гостини Двор (ново) (Fish Lane, 3). Той е положен през 1838-40 г. на мястото на Стария рибен ред. Триетажната сграда с мецанини и мазета има удължена улична фасада с висок приземен етаж. Три погребани йонни портика в "антах" на широката плоска ризалитична съживяват равнината на фасадата. Довършването на купола на централния обем и високите прозорци на предното стълбище с елегантната рамка засилват тържествения характер на сградата. През 1890 г., частично преустроени, на главната фасада са пробити допълнителни прозорци, врати и арки за пътуване.

Москва. Енциклопедична справочна книга. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1992.