Симфоничен оркестър

Симфоничен оркестър
Гранд симфоничен оркестър Академичният Гранд Симфоничен оркестър "Чайковски" на Министерството на културата на Руската Федерация (BSO). Москва. Енциклопедична справочна книга. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1992.

Гранд симфоничен оркестър Академичният Гранд Симфоничен оркестър "Чайковски" на Министерството на културата на Руската Федерация (BSO).

Москва. Енциклопедична справочна книга. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1992.