Средства Парични

Средства Парични
Парични средства под формата на хартиени пари и монети, банкноти. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.
Парични средства под формата на хартиени пари и монети, банкноти.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.