Линейния метод на амортизация

Линейния метод на амортизация
(Линеен метод на амортизация) : амортизационни разходи; износване (амортизация). Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.
(линеен метод на амортизация) : амортизационни разходи; износване (амортизация).

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.