Планински кристал

Планински кристал
Минерална bestsv. прозрачен разнообразие на кварцови кристали. Той се среща в междините и "hrustalenosnyh изби" в пегматитите, хидротермална и Алпите. Типове вени под формата на единични кристали, понякога друзи. Известен х G. кристали. тегло до 1 м и повече. Той се използва в оптика, радио стак. производство-съм, бижута бизнес.

минерална bestsv. прозрачен разнообразие на кварцови кристали. Той се среща в междините и "hrustalenosnyh изби" в пегматитите, хидротермална и Алпите. Типове вени под формата на единични кристали, понякога друзи. Известен х G. кристали. тегло до 1 м и повече. Той се използва в оптика, радио стак. производство-съм, бижута бизнес.

Естествена история. Енциклопедичен речник.