PASTERNELLS

PASTERNELLS
(На името на Луи Пастьор), род на патогенни бактерии, причиняващи INF. болести при животните и хората. Недвижими имоти, аеробика и факултативен анаероб. Естествена история. Енциклопедичен речник.

(на името на Луи Пастьор), род на патогенни бактерии, причиняващи INF. болести при животните и хората. Недвижими имоти, аеробика и факултативен анаероб.

Естествена история. Енциклопедичен речник.