ПРОТЕТИВНА ГРУПА

ПРОТЕТИВНА ГРУПА
(От гръцката rrosthetikos -. След това се добавя), не-протеин част на молекулата сложни протеини, ензими, включително ... Може да има разногласие. Chem. природа - от метални атоми до нуклеотиди. Естествена история. Енциклопедичен речник.

(от гръцката rrosthetikos -. След това се добавя), не-протеин част на молекулата сложни протеини, ензими, включително ... Може да има разногласие. Chem. природа - от метални атоми до нуклеотиди.

Естествена история. Енциклопедичен речник.