КАЧЕСТВО, в близост до типографско

КАЧЕСТВО, в близост до типографско
(Близо писмо качество, NLQ). : принтер / принтер с принтер с качество на хартия. Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.
(близо писмо качество, NLQ). : принтер / принтер с принтер с качество на хартия.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.