Шварцшилд радиус

Шварцшилд радиус
Шварцшилд радиус , критичния радиус, при която масивно тяло под влияние на собствената си атракция се превръща в черна дупка. Този диапазон "хоризонт на събитията" на черната дупка, от която нищо не може да избяга, дори не светлина. Този радиус се изчислява от формула R = 2gm / C 2 където G - гравитационна константа, М - телесно тегло, и с - скоростта на светлината.

Шварцшилд радиус , критичния радиус, при която масивно тяло под влияние на собствената си атракция се превръща в черна дупка. Този диапазон "хоризонт на събитията" на черната дупка, от която нищо не може да избяга, дори не светлина. Този радиус се изчислява от формула R = 2gm / C 2 където G - гравитационна константа, М - телесно тегло, и с - скоростта на светлината. За радиус на Шварцшилд слънчева е на около 3 км, а на Земята - около 1 см носи името на немския астроном Карл Шварцшилд (1873-1916) ..

Научен и технически енциклопедичен речник.